LOKALIZACJA WYCIEKÓW

501 504 834

OSUSZANIE

531 611 542

GODZINY PRACY

Pon - Piąt 8:00 - 16:00

LOKALIZACJA WYCIEKÓW I NAPRAWA INSTALACJI WE WROCŁAIU I OKOLICACH

Lokalizacja wycieków Wrocław

Firma Klinika Wilgoci oferuje zarówno lokalizację wycieków jak i naprawę instalacji.

Szkody które mogą powstać wskutek nieszczelności instalacji nie należy lekceważyć. Im dłużej trwa wyciek zanim zostanie zlokalizowany, tym większe będą powstałe uszkodzenia, a z reguły zawilgoceniu ulegają ściany i warstwy posadzkowe.

W przypadku najczęściej większych wycieków na zewnątrz zwykle nie widać uszkodzeń, poza zwiększonym zużyciem wody. W większości przypadków dotyczy to sieci podziemnych  pomiędzy przyłączami do budynku, lub zewnętrznego systemu nawadniania.

Podczas lokalizowania wycieków na zewnątrz, firma Klinika Wilgoci może zostać zmuszona do wcześniejszego przyjrzenia się okolicznościom w celu stworzenia oferty.  Jeżeli nie są zbyt obszerne, lokalizacja często jest możliwa w ramach stawki ryczałtowej.

W ramach lokalizacji wycieków oferujemy:

 1. Pomiary miernikami i skanerami wilgotnościowymi.
 2. Testy ciśnieniowe instalacji wodnych i kanalizacyjnych.
 3. Akustyczna detekcja wycieków
 4. procedura gazu lokalizacyjnego
 5. procedura dymu znakującego
 6. Weryfikacja za pomocą mierników fluorescencyjnych UV
 7. Lokalizowanie za pomocą kamery termowizyjnej,
 8. Lokalizowanie za pomocą kamery inspekcyjnej, TV lub endoskopu
 9. Wykrywanie nieszczelności na zewnątrz.

 

Ogólne warunki Lokalizacji wycieków

W pierwszej kolejności, konieczne jest wykrycie źródła wycieku i jego likwidacja. Szybkie i profesjonalne zlokalizowanie nieszczelności jest bardzo ważne, leży w interesie użytkownika, właściciela, jak też firm ubezpieczeniowych, pozwala ograniczyć do minimum szkody, jak i zakres prac naprawczych. Obecne techniki diagnostyczne w sposób bezinwazyjny pozwalają w wielu przypadkach precyzyjnie ustalić źródła nieszczelności instalacji wodnych, jak też uszkodzenia powłok izolacyjnych.

Nie ma uniwersalnej metody lokalizacji ukrytego wycieku wody.
W celu dokładnego zlokalizowania miejsca stosuje się wiele metod detekcji, a wybór zależy od wielu czynników, m.in. od struktury przegrody budowlanej, miejsca usytuowania w przegrodzie budowlanej, rodzaju wycieku, jego właściwości,
Metody lokalizacji ustalane są przez wyspecjalizowanych Diagnostów, posiadających doświadczenie w lokalizacji wycieków, obsługi urządzeń i aparatury hydraulicznej.

Do dyspozycji mają najnowsze i profesjonalne urządzenia diagnostyczno-pomiarowe. Każde diagnostyczne badanie nieinwazyjne obarczone jest pewnym błędem pomiarowym, dlatego w miarę możliwości stosuje się różne metody badawcze w celu potwierdzenia miejsca wycieku przed wykonaniem odkrywki.
Cena lokalizacji dotyczy jednego wycieku na instalacjach.

Ceny lokalizacji wycieku na instalacjach ustalane są ryczałtowo w oparciu o stawki rynkowe.. Czynnikiem dodatkowym zmiennym nie wchodzącym w zakres ww. prac jest koszt dojazdu, ilość ew. zużytego czynnika lokalizacyjnego, którego zużycie uzależnione jest od wielkości wycieku, jak i wielkości instalacji, ew. demontaż zabudowy meblowej, sprzętu AGD, itp. jak też wykonanie odkrywki.

Usługa lokalizacji nie jest sklasyfikowana jako roboty budowlane wg KNR/ Katalogów Norm Rzeczowych/. Jest to specjalistyczna usługa wykonywana przez wyspecjalizowanych Diagnostów, dlatego nie można przyjąć analogii RMS, jak też stawek wg. cennika Secocenbud/ Orgbud.

Lokalizowanie wycieku rozliczanego ryczałtowo, opiera się m.in na poniżej przedstawionych metodach:

 1. Pomiar zawilgocenia przegród budowlanych miernikami bezinwazyjnymi.
 2. Inwentaryzacja przebiegu podposadzkowych instalacji przy wykorzystaniu Termowizji.
 3. Wykonanie próby szczelności instalacji zimnej wody, instalacji c.o.
 4. Zrzut zładu instalacji, napełnienie instalacji gazem śladowy,
 5. Próba lokalizacji miejsca przecieku przy użyciu gazu śladowego.
 6. Przegląd kamerą inspekcyjną zabudowy urządzeń sanitarnych.
 7. Wykorzystanie geofonu nasłuchowego do lokalizacji ew. wycieku.
 8. Sprawdzenie szczelności instalacji kanalizacyjnej metodą Kontrastu UV.
 9. Mycie ciśnieniowe i udrażnianie instalacji kanalizacji przed inspekcją.
 10. Inspekcja instalacji kanalizacji – monitoring kanalizacji.

Lokalizacja wycieku – Mieszkanie o powierzchni do 150 m2  1.300,00 – 1.500,00 zł/

Lokalizacja wycieku – Dom o powierzchni do 200 m2 1.500,00 – 1.800,00 zł

Lokalizacja wycieku – Lokal usługowy do 300 m2 od 2.500,00 zł/

Lokalizacja wycieku – Teren zewnętrzny do 2 000 m2 od 2.500,00 zł/

Diagnostyka uszczelnień wodochronnych – Dachy Tarasy, od 800,00 zł/

Diagnostyka zagrzybiałych pomieszczeń- programy naprawcze, opinie -od 650,00 zł/

UWAGA: Powyższe ceny dotyczą lokalizacji jednego wycieku i są cenami orientacyjnymi na zmianę, których wpłynąć mogą inne okoliczności.
Koszty dojazdu – 2,65,0 zł/km netto.
Wykonanie odkrywki – 180,00 zł/ godz.

Próba szczelności instalacji CO – od 350,00 zł netto

Próby szczelności instalacji wodnych ( woda zimna i ciepła) za każdą instalacje – 225,00 zł

Próba szczelności instalacji gazem znacznikowym- od 650,00 zł

Badanie geofonem – od 400,00 zł

Próby szczelności kanalizacji –od 600,00 zł

Badania szczelności kanalizacji barwnikami UV120,00 zł/pntk.

Inspekcja kamerą termowizyjną – od 250,00 zł

Pomiary wilgotnościowe – 150,00 zł

Zadymianie kanalizacji- od 600,00 zł

Badanie kamerą endoskopową. – od 150,00 zł

Badanie kamerą inspekcyjną TV. – od 600,00 zł

Koszyk na zakupy