Klinika Wilgoci : Profesjonalne Usuwanie Szkód Wodnych

TELEFON

501 504 834

GODZINY PRACY

Pon - Piąt 8:00 - 16:00

ZAPYTAJ

PAKIET PREMIUM

 • Ryczałtowy Kosztorys ofertowy   kalkulowany w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR 9-19 z uwzględnieniem realnych cen rynkowych.
 •  Ustalone ceny są stałe bez dopłat za przekroczenie umownego czasu osuszania  i nie ulęgają  w trakcie prac zmianie.
 • Standardowo proces osuszania trwa od 14-do 21 dni. Ostateczny czas uwarunkowany jest  osiągnięciem  odpowiednich parametrów technicznych. Naszym celem jest  możliwie najkrótszy czas osuszania przy jednoczesnym zminimalizowaniu ingerencji w elementy wykończeniowe podłóg. Proces suszenia podposadzkowego wymaga zazwyczaj  wykonania otworów  technologicznych w podłodze, których rozmieszczenie, o ile jest to technicznie  możliwe, następuje po uzgodnieniu ze zlecającym.
 • Ocena skuteczności osuszania następuje na odpowiedzialność Wykonawcy  w oparciu o pomiar bezwzględnej zawartości Wilgoci . Jako wartość odniesienia przyjmuje się za wartość  bezpieczną   poziom  ca. 10,0 g H2O/m3,   co odpowiada  wilgotności  względnej  55%  przy temperaturze 21 oC w strefie  osuszania. Podane ceny obejmują  wypełnienie wykonanych otworów, nie zawierają kosztów energii, ani nie obejmują kosztów ponownego wykonania okładzin  podłogowych,  posadzek, ani naprawy  scian.
 • W zakresie prac jest wykonanie  dokumentacji powykonawczej obejmującej wykaz zastosowanego sprzętu, rozliczenie  zużycia energii elektrycznej, raport z pomiarów kontrolnych i końcowych.
 • Specjalistyczna  wiedza i  sprzęt diagnostyczny oraz  zaawansowany technologicznie najnowocześniejszy sprzęt osuszeniowy o  bardzo niskiej emisji hałasu, pozwala prowadzić prace  w trakcie normalnego użytkowania  pomieszczeń, gwarantujący  największą efektywność prac  przy uwzględnieniu interesów  Poszkodowanego  jak i  Ubezpieczyciela.
 • Proces osuszania może być dodatkowo dokumentowany ,  monitorowany oraz  sterowany system SuperVison-TM,  za pomocą bezprzewodowych sensorów (wilg. wzgl, wilg.bezwzgl, temp. pow. temp punkt Rosy), w czasie rzeczywistym i wizualizowany za pomocą urządzeń mobilnych.
 • Higiena i czystość mikrobiologiczna pomieszczeń w procesie osuszania, jak też jest dbałość o Zdowie i komfort  Użytkowników jest naszym priorytetem. Przed rozpoczęciem prac  wykonujemy  wstępne testy jakości powietrza. Podczas pracy zestawów osuszających stosujemy  wieloetapową dezynfekcję powietrza i powierzchni z grzybów i ich zarodników.
 •  Stosujemy  różne klasy flitrów czystości powietrza, w tym filtry HEPA , oraz  z węglem aktywnym, eliminujące wciąganie ze strefy podposadzkowej do pomieszczeń szkodliwego bioaerozolu; wychwytujące oprócz  zapachów, pyłu i kurzu, również  bakterie i zarodniki pleśni.
 • Przy  dekontaminacji nie stosujemy agresywnych  biobójczych środków chemicznych.
 • Opcjonalnie, Zarówno  stan porażenia mikrobiologicznego pomieszczeń, jak i skuteczność dezynfekcji  po wykonanych pracach  jesteśmy w stanie  potwierdzić  badaniami mikrobiologicznymi powietrza.
 • Zakończenie prac dokumentowane jest protokołem odbioru robót.
 • Na wykonane prace  udzielamy 12 miesięcznej gwarancji.
 • Warunkiem  właściwego osuszania jest posiadanie sprawnych izolacji wodochronnych budynku, oraz usunięcie  awarii instalacji mogących powodować zawilgocenie.

O NAS

Firma  oferuje kompletną diagnostykę budowlaną   szkód spowodowanych destrukcyjnym działaniem wilgoci wraz z działaniami naprawczymi i  zwalczaniem zanieczyszczeń mikrobiologicznych.

ZAPYTANIA

Jeżeli masz pytania dot. zalania, lokalizacji wycieków, odgrzybiania wpisz swój adres

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

KONTAKT

Masz pytania dot. szkody wodnej ?  Skontaktuj sie z nami

Ogrodowa 24 A, Kiełczów 55-093

501 504 834

Przygotowane przez HEN STUDIO

© 2021 Klinika Wilgoci. Wszystkie Prawa Zastrz.